AML, članica Milšped grupe, pokrenula novu železničku liniju za prevoz automobila Grac-Koper

July 1, 2023

U petak, 30 juna, obavljen je prvi utovar na novoj železničkoj liniji Grac – Kopar kompanije AML, članice Milšped grupe, koji predstavlja važan korak u kontinuiranoj realizaciji zahteva multinacionalnih kompanija u segmentu auto logistike. Ovim se šire usluge transporta i distribucije vozila i rezervnih delova širom centralne i zapadne Evrope, kao i Balkana.

Kompanija je svesna novih ekoloških i drugih zahteva klijenata, zbog čega je pokrenula inovativan projekat preusmeravanja logističkih tokova sa drumskog na železnički transport, u skladu sa višestrukim koristima koje donosi železnički prevoz, uključujući smanjenje emisije ugljen-dioksida i rasterećenje drumskog saobraćaja. Impresivna flota od 200 vagona, specijalizovanih za transport automobila, garantuje kompletna i efikasna logistička rešenja, a korisnicima usluga kompanije Milšped je na raspolaganju i moderno opremljen autoplac sa kapacitetom od 3.000 vozila, deset elektropunjača (za transportnu manipulaciju sve brojnijih električnih vozila), kao i velika flota kamiona za prevoz automobila koja broji 350 sopstvenih jedinica, kao i skladište rezervnih delova u kojem će u doglednom periodu biti implementirana robotizovana tehnologija, koja će ubrzati i unaprediti skladišne procese. AML poseduje i smart repair mogućnosti uz prvoklasnu zaštitu od elementarnih nepogoda i insekata.

Nova železnička linija Grac – Kopar predstavlja još jedan korak Milšped AML ka ostvarivanju vizije kontinuiranog razvoja i pružanja vrhunskih usluga svim klijentima. Iz tog razloga je u planu za sledeću godinu je i proširenje flote za još 200 železničkih vagona.

Izvor:Milšped grupa