Počinju testiranja e-hibridne magistralne lokomotive razvijene za Rail Cargo Hungaria

February 3, 2021

Rail Cargo Hungaria (RCH), članica ÖBB grupe, saopštila je 2. februara da je prva e-hibridna lokomotiva optimizovana za teretni transport, koju je, u skladu s potrebama kompanije, razvila kineska CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. stigla u Evropu. U narednim mesecima stručnjaci će proveriti da li vozilo ispunjava zahteve vodeće mađarske železničke teretne kompanije, kao i izvršiti preglede i tekuće testove potrebne za licence. Ovo bi trebalo da bude prva sertifikovana kineska lokomotiva koja saobraća na železničkoj mreži Evropske unije sa tzv. odobrenjem tipa. Nakon završetka testova, Rail Cargo Hungaria će biti prva u Evropi koja će u železničkom teretnom sektoru koristiti ekonomične manevarske i magistralne lokomotive velike snage s nultom emisijom.

Foto: CRRC

Tehnologija kineske e-hibridne lokomotive s jedinicama za skladištenje električne energije nalik kondenzatorima (supercapacitor) omogućava vožnju u autonomnom modu – napajanje pogonske grupe i na linijama bez nadzemne elektromreže. Lokomotive ovog tipa mogu da pune ove uređaje za skladištenje energije dok stoje ili tokom transporta, preuzimanjem struje sa nadzemnih žica ili na mestima za punjenje.

E-hibridna lokomotiva je u stanju da nastavi put i ako je napajanje nadzemnih žica prekinuto – zbog kvara ili izvođenja drugih radova na mreži. Zahvaljujući toj novoj tehnologiji, RCH u mnogim slučajevima neće morati da vrši zamenu električnih lokomotivu „dizelkama“, što iziskuje korišćenje skupe železničke tehnologije. Takođe, e-hibridne lokomotive bi trebalo da budu i dobra alternacija za industrijske koloseke gde nadzemna elektromreža obično nije dostupna. Sada u tim slučajevima ranžiranje vrše dizel-lokomotive, zagađujući vazduh i ranžirnih stanica i industrijske, uglavnom privatne mreže koloseka.

Za testiranu ekološku e-hibridnu lokomotivu planirano je da samostalno pređe najmanje deset kilometara vodoravnom prugom, bez nadzemne elektromreže. Ovo rešenje premašuje performanse koje zahteva međunarodna praksa za prevoz tereta tzv. poslednjeg kilometra.

Foto: CRRC

Statička i dinamička ispitivanja prvog isporučenog vozila odvijaće se u Nemačkoj, u tehničkoj laboratoriji u Mindenu, u Severnoj Rajni-Vestfaliji, dok će se vučne sposobnosti i ispitivanja kočionog sistema obavljati na ispitnoj stazi nemačkih saveznih železnica. Nakon ispitivanja, za koja se očekuje da će biti završena do kraja maja, testovi otpornosti na stres biće izvedeni na otvorenoj železničkoj mreži. Tokom dinamičkih ispitivanja, lokomotiva mora da odveze voz od 300 tona ukupne mase na udaljenost od najmanje 500 km, a u slučaju stresnih testova ta udaljenost iznosi 1.570 km. Prema planovima, test nove lokomotive će trajati ukupno oko 1.750 radnih sati.

Složenost posla potrebnog za dobijanje odobrenja tipa povećava se činjenicom da trenutno u Evropskoj uniji ne postoje tehnička iskustva s kineskim lokomotivama, a nema ni presedana za tumačenje zahteva nedavno uvedenog 4. železničkog paketa.

Prema ugovoru, potpisanom u oktobru 2019. godine između Rail Cargo Hungaria i CRRC ZELC, kineska kompanija je u obavezi da u roku od 36 meseci razvija elektrohibridne manevarske/ranžirne i lokomotive velike snage sa nultom emisijom optimizovane za teretni transport, da proizvode po dva vozila svake vrste i isporuči ih sa odgovarajućim mađarskim i međunarodnim licencama mađarskoj železničkoj teretnoj kompaniji. U skladu sa sporazumom, RCH će iznajmiti vozila na period od četiri godine. Ako hibridne lokomotive zadovolje očekivane performanse, RCH može da izvrši dodatni zakup, dopušta se i mogućnost kupovine i može da naruči dodatnih 20 vozila obe vrste pod povoljnim uslovima.

RCH će e-hibridne lokomotive koristiti za manevre u Mađarskoj, a planira da glavne e-hibridne lokomotive velike snage koristi u Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji, Makedoniji, Grčkoj i Bugarskoj.

RCH nabodi da su inovacije i svest o životnoj sredini međusobno potkrepljujući faktori. Svojim transportnim kapacitetom kompanija čini suvišnim angažovanje desetina hiljada kamiona godišnje, čime „rasterećuje“ životnu sredinu za oko pola miliona tona emisije stakleničkih gasova godišnje.

Izvor: RCH

Napomene urednika:

Na zvaničnoj internet stranici CRRC ZELC Europe za e-hibridnu lokomotivu za „glavne“ pruge (dugolinijska vuča) koja je namenjena RCH navodi se da se struja za autonomni pogon (dakle, kada se vozilo koristi van elektromreže) akumulira u litijum-jonskim baterijama kapaciteta 200 kWh koje na pogonske točkove isporučuju snagu od 350 kW; kontinuirana snaga lokomotive je 5.600 kW; startna vučna sila iznosi 300 kN i u punom elektro i u autonomnom modu (kontinuirana 250 kN pri brzini od 80 km/h); u električnom modu može da postigne maksimalnu brzinu od 140 km/h; njena masa iznosi 90 tona.

U drugoj polovini 2017. Elektroprivreda Srbije je u eksploataciju uvela prvu šestoosovinsku elektrolokomotivu CRRC ZELC (koristi se za prevoz uglja za potrebe obe Termoelektrane Nikola Tesla). Krajem januara 2020. Železnice Republike Severne Makedonije u saobraćaj su uključile tri (od četiri poručene) četvoroosovinske elektrolokomotive istog proizvođača.