Rail Cargo Hungaria testira prvu e-hibridnu manevarsku lokomotivu

September 24, 2021

Prva e-hibridna manevarska lokomotiva optimizovana za teretni transport, razvijena za Rail Cargo Hungaria (RCH), stigla je u Evropu iz Kine, a procedure njenog ispitivanja su počele u Češkoj. Statički i radni testovi visokoefikasnih magistralnih lokomotiva, proizvedenih po novoj tehnologiji, uspešno se sprovode već nekliko meseci. Prema rasporedu, dve magistralne i dve manevarske lokomotive, koje je izgradila kompanija CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., podružnica najvećeg svetskog proizvođača železničkih vozila CRRC Group, počeće s radom na mađarskoj železničkoj mreži 2022.

Razvoj e-hibridne tehnologije od velikog je značaja za mađarsko preduzeće koje se bavi železničkim transportom, budući da železnička infrastruktura u regionu još nije potpuno elektrifikovana, a u Mađarskoj ne postoje nadzemne linije iznad industrijskih koloseka i utovarnih pruga. Stoga se vučne i manevarske aktivnosti izvode odvojenim dizel lokomotivama, što je skupa i zagađujuća operacija koja će biti zamenjena tehnologijom e-hibrida.

Lokomotive koriste izvor energije nadzemnog voda i litijum-titan bateriju za manevarske operacije na prugama bez nadzemnih vodova. Na prugama na kojima postoje nadzemni vodovi, elekzro oprema lokomotive puni litijum-titan bateriju. Tokom kočenja, integrisani sistem pogona naizmenične struje pretvara kinetičku energiju u električnu i vraća je nazad u bateriju, pa je istovremeno puni. Elektro-pneumatski kočioni sistem omogućava često pokretanje i zaustavljanje lokomotiva, jednostavan je za rukovanje i održavanje. Kapacitet vučne baterije iznosi 350 kWh, litijumska baterija se može potpuno napuniti sa nadzemnog voda za dva i po sata, a iz mreže za osam do deset sati. Lokomotiva ne opterećuje životnu sredinu nikakvim zagađivačima.

Startna vučna snaga lokomotive je 250 kN, postiže brzinu do 100 km na sat, može da vuče kompoziciju mase do 800 tona na ravnoj železničkoj pruzi bez nadzemne mreže 85 minuta brzinom od 20 km na sat.

Tehnologija e-hibridnih vozila biće od velikog značaja za manevrisanje i vožnju pojedinačnih vagona.