Vagonske platforme ruske proizvodnje dobile dozvolu za eksploataciju u državama Evropske unije

August 12, 2021

Objedinjena kompanija za proizvodnju vagona (Научно-производственная корпорация Объединенная Вагонная Компания), najveći proizvođač teretnih vagona u Rusiji1, dobila je odobrenje tipa vozila za šestoosovinski vagon-platformu Sggrs(s) 80′ i četvorooosovinski vagon-platformu Sgmmns 40′ od Agencije Evropske unije za železnice, odnosno odobrenje za upotrebu na mreži železničkih pruga Evropske unije u skladu sa Direktivom (EU) 2016/797. Prvi put u modernoj istoriji Rusije teretni vagoni ruske proizvodnje će se u Evropi koristiti na kolosecima širine 1.435 mm. U knjizi narudžbi za ove vagone od naručilaca iz evropskih država početkom juna je bilo upisano više od 1.000 jedinica.

Foto: Объединенная Вагонная Компания

Dozvolu za upotrebu evropski regulator je izdao je na osnovu rezultata ispitivanja dva vagona, revizije proizvodnje i ranije pribavljene dokumentacije od ovlašćenog organa – Instituta za istraživanje železničkog saobraćaja VUZ i sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima TSI (Tehničke specifikacije za interoperabilnost). Platforme ruske proizvodnje za transport kontejnera velikog kapaciteta na teritoriji evropskih država uspešno su prošle procene čvrstoće pod statičkim opterećenjem i udarom, stacionarna, kočiona dinamička ispitivanja čvrstoće, kao i testove emitovane buke.

Osim toga, pri tehničkom prijemu, predstavnici kupaca izvršili su sveobuhvatno ispitivanje tehničkih karakteristika serijskih platformi u skladu sa evropskim standardima i zahtevima. Tako je šestoosovinska platforma Sggrs 80′ ocenjena po više od 100 ključnih parametara, uključujući geometrijske karakteristike, ispitivanja kočionog sistema, kontrolu kvaliteta boje, ispitivanje varova na otpornost itd.

Izvozne platforme Sggrs(s) 80’ i Sgmmns 40’ razvili su stručnjaci inženjerskog centra VNICTT (deo OVK) i proizvode se na industrijskoj lokaciji Tihvin (grad na severozapadu evropskog dela Ruske Federacije, u istočnom delu Lenjingradske oblasti). Zbog zglobne strukture, platforma Sggrs (s) 80′ ima nosivost od 108 tona i omogućava transport kontejnera različitih standardnih veličina bruto mase do 40 t. Vagon Sgmmns 40′ ima poboljšane karakteristike u odnosu na uporedive na evropskom tržištu, recimo, neto masa je smanjena na 15,5 tona (većina uporedivih model iz masovne proizvodnje ima masu od 16 tona). Platforma ima nosivost od 74,5 tona i dužinu od 40 stopa. Oba vagona su opremljena postoljima sa osovinskim opterećenjem od 22,5 tona za rad na koloseku od 1.435 mm.

Organizacionu podršku za dobijanje svih dozvola od Evropske železničke agencije pružila je Trgovinska misija Ruske Federacije u Nemačkoj.

 1Po podacima INFOLine-Аналитика: https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=205975

Pogledajte video zapis o stohiljaditom teretnom vagonu proizvedenom početkom decembra 2019. u Tihivinskoj fabrici vagona